มอบบ้านพอเพียง ต.โนนสำราญ บ้าน 10 หลัง

ครอบครัวที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านตามโครงการ “บ้านพอเพียง” ที่กระทรวง พม. ได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

Share: