พิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ….


Share: