พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า

วันที่ 6 ตุลาคม 2564เวลา 10.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือราษฎรประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า จำนวน 500 ชุด

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: