พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่อำเภอคอนสวรรค์

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้นายวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1,000 ชุด โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน หลังจากนั้น นายวลลภ ยุติธรรมดำรง พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ ลงเรือเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: