พิธีมอบบ้านพระราชทาน

พิธีมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ราษฎรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ราษฎรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทาน โดยมี นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


Share: