“พม.พบนักเรียน” เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน


Share: