พม. ชัยภูมิ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ โครงการเรามีเราบรรเทาทุกข์คนพิการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019)


Share: