พม.ชัยภูมิ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน ฉีดวัคซีนต้าน COVID – 19

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและป้องกันการติดเชื้อ


Share: