“พมจ.ชัยภูมิ รวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น” ทุกวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ การแต่งกายผ้าไทย ทุกวันศุกร์ “ชาวชัยภูมิ รวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น นุ่งชื่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันศุกร์”

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: