ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสัคมตำบล เพื่อได้เป้าหมายตามนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: