ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวกัญณิจ ชยพรอังกูร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน


Share: