ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๒

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ จังหวัดในพื้นที่ตรวจราชการ เขต 13​ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๒ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share: