ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/ 2564

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/ 2564 โดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 และคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564

เพิ่มเติม….


Share: