ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

เพิ่มเติม….


Share: