ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล

เชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

>>> หลักเกณฑ์การคัดเลือก และหลักเกณฑ์การประกวดผลงานวิชาการ


Share: