ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ (Anamai Poll) ปีงบประมาณ 2565

อนามัยโพล (Anamai General Poll ครั้งที่ 20) โดยกรมอนามัย👉👉ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ หัวข้อ 👩‍👩‍👧‍👧 *“ปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อป้องกันโควิด-19”* ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มี.ค.65คลิกแบบสำรวจhttps://forms.gle/wffCiqyjPNGcoejs6เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการวางแผนการจัดทำมาตรการ สื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่อไป..


Share: