ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัด www.chaiyaphum.go.th

>>> รายละเอียดการรับสมัคร <<<


Share: