ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จสิ้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


Share: