ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ


Share: