ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชัยภูมิ (สายด่วน พม.1300 จังหวัดชัยภูมิ)


Share: