นำส่งเด็กชายอายุ 4 ปี พิการทางการเห็น และพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื้องฟ้า จังหวัดนนทบุรี


Share: