งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวอรพรรณ ห้วยหงษ์ทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” และร่วมแสดงความยินดีแก่ นางจิณห์สุภา อัศวจุฑารัตน์ สตรีไทยดีเด่นจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงาน


Share: