ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 11.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
อ่านต่อ

ประชุมวางแผนช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรง

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมา ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial