ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบห ...
อ่านต่อ

ประชุมวางแผนการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการ ...
อ่านต่อ

พม. สีขาว ปลอดสารเสพติด

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภ ...
อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ศูนย ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 - 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial