กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ในพื้นที่โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562


Share: