กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางเยาวภา บุญคง นัพัฒาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ ช้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เวรชุดพิธีการ ชุดที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไหย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนรอบวัดคอนสวรรค์ (วัดพระใหญ่) โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ถนนรอบวัดคอนสวรรค์(วัดพระใหญ่) หมู่ที่ 11 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มเติม >>>


Share: