การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก

👉👉วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
🔔เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetingณ ห้องประชุมประชาสงเคราะห์ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: