กระทรวง พม. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่​ 1 ตุลาคม​ 2564​ นางพัชรี​ อาระยะกุล​ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมกับ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนประธานรัฐสภา และคณะนักศึกษาหลักสูตร ปปร.24 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เยี่ยมเยือนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายราชันย์  ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส ผู้บริหาร อบต.กุดน้ำใส และเทศบาลตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย นายสงวน  สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่ One Home พม.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ
โดยกระทรวง พม. ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 300 ราย มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด แก่ผู้แทนอำเภอจัตุรัส อำเภอภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอบ้านเขว้า การเคหะแห่งชาติ มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ อบต.กุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส และคณะนักศึกษาหลักสูตร ปปร.24 สถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ในครั้งนี้ด้วย ต่อจากนั้นคณะผู้บริหารได้เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ หมู่ 12 ตำบลกุดน้ำใส จำนวน 10 ครอบครัว และ หมู่ 2 เทศบาลตำบลจุตรัส  จำนวน 2 ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: