ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันอาทิตย์ที่​ 5 ธันวาคม​ 2564นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้ว ...
อ่านต่อ

พิธีมอบบ้านพระราชทาน

พิธีมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ราษฎรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ ...
อ่านต่อ

พม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day)

วันศุกร์ที่​ 3 ธันวาคม​ 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (ศจพ.จ.ชย.) ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อม ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้ว ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial