หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

“ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

ข่าว เด่น

“ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

ทีม ONE HOME พม.ชัยภูมิพร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนร่วมโครงการให้บริการสถานีสวัสดิการสร้างจิตอาสา “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าหอประชุมพญาแล ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบพันธุ์ไม้ให้กับหน่วยงาน One Home อพม. สภาเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เพื่อนำไปปลูกบริเวณบ้านพักของตนเอง และร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์รวมราชการกระทรวง พม.

อ่านต่อ

ข่าว สาร

พิธีมอบบ้านพระราชทาน

พิธีมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ราษฎรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันอาทิตย์ที่​ 5 ธันวาคม​ 2564นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้ว …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิ …
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ความเหมาะส …
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการส …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันอาทิตย์ที่​ 5 ธันวาคม​ 2564นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้ว …
อ่านต่อ

พิธีมอบบ้านพระราชทาน

พิธีมอบบ้านพระราชทาน แก่ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ราษฎรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ …
อ่านต่อ

พม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day)

วันศุกร์ที่​ 3 ธันวาคม​ 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย …
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (ศจพ.จ.ชย.) ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อม …
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้ว …
อ่านต่อ
Loading...

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

213369
Total Visitors
5101
Visitors Today
1
Live visitors
213369
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

 98 หมู่ 8 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

044 056 550-3

Fax 044 056 554

chaiyaphum@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial